Công ty TNHH KOSAL
Logo
  • Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Tổng tiền: 0 đ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến Khách hàng tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website http://kosal.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Kosal Việt Nam (sau đây gọi chung là “Kosal”).

Chính Sách này mô tả cách Kosal tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách hàng tham gia truy cập, giao dịch trên Kosal. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Kosal được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách (nếu có).

Về thu thập thông tin:

Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Kosal, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Kosal không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

Kosal thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:
- Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng;
- Để tạo và duy trình tài khoản của Khách hàng với Kosal, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của khách;
- Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của khách hàng;
- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Kosal.

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kosal.vn.

Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

Kosal  không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Kosal cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

Lưu ý đối với khách hàng

- Khách hàng không được tiết lộ với bất cứ bên thứ ba nào hộp thư điện tử, tên và mật khẩu đăng nhập vào website Kosal.vn. Kosal sẽ không chịu trách nhiệm nếu thành viên vi phạm quy định này.

- Trong trường hợp khách hàng mất/thay đổi số điện thoại thì phải chỉnh sửa thông tin trên Kosal.vn trước khi đặt mua hàng. Nếu thành viên hoặc người mua vi phạm quy định này thì Kosal không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Hotline của Kosal: 0961 36 44 55 hoặc gửi email đến địa chỉ: sales@kosal.vn.

 

·     

 

 

Liên hệ

Showroom: T2 - A1.10 Trung tâm Thương mại V+ Hòa Bình, 505 Minh Khai - Hà Nội
0961 36 44 55
Sales@kosal.vn